Praktische Info

Hoe gaan wij te werk?

  • We werken enkel op afspraak. Indien u de afspraak wenst af te bellen, gelieve minstens 24 uur op voorhand te verwittigen.
  • We gaan voor een persoonlijke aanpak van elke patiënt. Bij de eerste afspraak bespreken we samen uw klachten en stellen we een behandelingsplan op zodat we vanaf de 2de behandeling optimaal aan het werk kunnen. Elk patiënt heeft recht op 30min of 45min (in functie van de pathologie) met de therapeut. Hierna kan de patiënt gebruik maken van de goed uitgeruste oefenruimte om zijn revalidatie te vervolledigen.

Wat brengt u mee?

  • Identiteitskaart
  • Kleefvignette van de mutualiteit
  • Medisch voorschrift van de dokter
  • Sportkledij indien nodig

Huisbezoeken

Indien u zich niet kan verplaatsen, komen wij ook aan huis. Wij beperken ons immers wel tot de nabije omgeving.


Vacatures

Geen vacatures beschikbaar