Manuele Lymfedrainage

Het menselijk lichaam bestaat uit 2/3 vocht. Ons lichaam draineert dit vocht via lymfebanen maar soms gebeurt dit niet altijd optimaal en ontstaat er een lymfoedeem. Een lymfoedeem kan aangeboren zijn maar kan ook ontstaan ten gevolge van chirurgische ingrepen, radiotherapie, ontstekingen, …


Het lichaamsvocht, dat we lymfe noemen, moet dan manueel gedraineerd worden door de therapeut om het oedeem zo veel mogelijk te beperken. Mijn gegevens zijn terug te vinden in de officiële site van de Vodderschool: www.mldv.be


manuele-lymfedrainage